Геногеография на прото-културите

2.50

PDF format

Description

Геногеография на прото-културите

След времето на заселване на Америките през сухоземната връзка преди образуването на Беринговия проток, ние откриваме носителство на пра-тюркоезичната/алтайска Hg Y-ДНК P и най-вече на нейните „дъщери” Hg Q в „Новия свят” и Hg R1 – R1b и R1a в Евразия, като особено впечатление правят носителите на тази генетика сред древните градски неолитни култури, като например Чатал-Хююк (носители на Hg R1b) в Мала Азия. По-късно тези генетични маркери се откриват и сред приемствено-родствената й култура Винча в северната география на Балканите (носители на Hg R1b от Чатал Хююк и на Hg R1a1), която е разрушена от голямата миграция на курганната култура от носители на Hg R1b/R1b1 със съпътстващо МтДНК от клас Х.

Южноиндийските пътешественици, които пренасят индийската култура в Югоизточна Азия, също се определят писмено и устно като „арийци”, което е пълна противоположност на твърденията на някои „учени”, че митологичните арии са подчинили конкретно Северния Индийски субконтинент.
Тези три имена – “арии, ариани, ари” са с различна етимология, но същевременно и очевидно са сходни наименования и съответно са определящи за три различни племенни групи. Арии от Мала Азия – носители на пра-ИЕ език от род Hg Y-ДНК J2, арийци от Индия – наследници на алтайски динлини от Y-ДНК R1a и арии (ари/ура) – тюрко-саки – Y-ДНК R1b.
Всъщност, реалният термин „ari” няма никакво отношение към нито една конкретна миграция към Индийския субконтинент, защото произходът му е свързан единствено с кратката думичка „аг’”, с която във ведическата епоха се определя „чужденец, пришълец”. Съответно и чрез думата агуа (арий) се има предвид „гостоприемен”, а по-рядко и като „човек с благороден произход”.

Additional information

Payment

Available with Credit/Debit cards, PayPal Express Checkout, Direct bank transfer, Cryptocoins: Bitcoin, Litecoin, DASH

UNCORP ORG

Stoyan Dinkov is a Bulgarian writer and historian. He is the author of seven books. Among them is the famous “Ottoman-Roman Empire, Bulgarians and Turks”. He is a member of the Union of Bulgarian Writers and of the Union of Bulgarian Journalists.

More Products from UNCORP ORG

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Questions and Answers

You are not logged in

You may also like…